Sala Silvergruva + andra zoner

Det finns minst 2 anledningar att åka till Sala. Det ena är självklart att turfa och det andra är att stanna till vid Sala Silvergruva 🙂

Gruvan hade tre storhetstider: tidigt 1500-tal, mitten av 1600-talet och sent 1800-tal. Under de bästa åren producerades 3–5 ton silver per år och totalt utvanns mer än 400 ton silver och omkring 40 000 ton bly. Gruvans djup blev mer än 300 meter, med en sammanlagd längd av orter och rum på över 20 km. Sala silvergruva är därmed en av världens fem största historiska silverfyndigheter. Silvret var viktig som myntmetall och gruvan var enligt Karl IX Riksens förnämsta Clenodium.

Sala stad anlades för gruvans skull av Gustav II Adolf 1624 och man anlade även två stora vattensystem med sjöar och dammar som försåg gruvan och hyttan med energi. Under vissa perioder på 1500– och 1600-talet användes krigs- och straffångar vilket kallades bergsfriden. Hantverkande tyska bergsmän inkallades ofta till högre tjänster vid gruvan.

Sägen
Enligt en sägen från Österfärnebo socken i Gästrikland så var det gruvfrun (ett slags andeväsen) i silvergruvan i Nässja, strax söder om Österfärnebo, som talade om för gruvarbetarna att hennes systrar var mycket rikare. Efter att ha letat malm hos systrarna Vira, Lura och Kulla kom man till slut till den rikaste systern, Sala, och hos henne fann man en rik fyndighet.

silvershaft
image

image

image

Givetvis finns fler zoner i Sala

salasport som ligger mitt i en korsning
image

salapark
image

månsbeach som nog är en perfekt zon på sommaren
image

dustbeach
image

salabeach udda namn på ett fält 😉
image

footbridge
image

salastation
image

kingscorner
image

salatorg
image

oldala
image

2 reaktion på “Sala Silvergruva + andra zoner

Kommentera